Duurzaamheid

Milieubewustzijn en duurzaamheid spelen in tijden van de klimaatverandering een steeds grotere rol.

Duurzaamheid blijkt uit de door ons aangeboden producten en uit de productie van deze producten, waarbij leveranciers en klanten bij de toeleveringsketen betrokken wordt.

Ons traditioneel familiebedrijf groeit samen met onze klanten en hun behoeften. Ons ondernemingsbeleid is erop gericht, met betrouwbare producten in de levensmiddelensector aan meer veiligheid en kwaliteit bij te dragen. Gelijktijdig dienen de beschikbare ressources zo goed mogelijk beschermd te worden.

Daaraan dragen bij wijze van voorbeeld volgende maatregelen bij:

  • Systematische verbetering van de afvalscheiding en–verwerking bij voorrang van de afvalvermindering.

  • Als energie-intensieve onderneming streven wij ernaar, het tot nu toe geldende aandeel aan energie uit regeneratieve bronnen van bijna 30% veder te doen toenemen. Daarvoor hebben wij voortdurend contact met onze energieleveranciers die met een consequent ondernemingsbeleid met hun ecologische balans duidelijk boven het gemiddelde liggen (waterkracht).

  • Door de toepassing en verdere uitbreiding van een doeltreffende warmteterugwinning worden zowel al onze opslag- en productieterreinen als onze administratieve vleugel zonder gebruikmaking van bijkomende energie verwarmd en van warm water voorzien.

  • Ons inkoopbeleid is erop gericht, uitsluitend samen te werken met gecertificeerde en vermaarde Europese leveranciers die niet alleen qua levensmiddelen juridische zekerheid garanderen, maar ook het bewijs leveren van passende kwaliteits- en milieustandaards.

  • Al onze folieproducten worden vrij van oplosmiddelen geproduceerd.

  • Optimalisatie van de foliediktes in samenwerking met onze klanten ter vrijwaring van resources zonder kwaliteitsverliezen.

Als lid van de allfogroup worden synergie-effecten, die tot een voortdurende verbetering ook van de duurzaamheid leiden, efficiënt gebruikt.

Gelijktijdig concentreren wij ons door doelgerichte scholingsmaatregelen en opleiding op gemotiveerde en medewerksters en medewerkers met verantwoordelijkheidszin die door een bewuste handelwijze bijdragen aan het verdere succes van onze onderneming, de praktische realisatie en de verdere ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie.