Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Overzicht van gegevensbescherming

Algemene opmerkingen

Hieronder vindt u een kort overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. “Persoonsgegevens” zijn al die gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u na dit overzicht in onze “Verklaring inzake gegevensbescherming”.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van deze website?

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor het doel waarvoor u ze ons verstrekt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de persoonsgegevens die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. uw browser, besturingssysteem of de tijd van uw bezoek aan onze website). De gegevens worden dan automatisch verzameld wanneer u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens worden verzameld om te zorgen voor een naadloze weergave van onze website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gedrag als bezoeker van onze website.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt op elk moment het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze persoonsgegevens te eisen. Daartoe, en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat. Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichtshouder.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Als beheerder van deze website nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke manier en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en overeenkomstig de onderhavige Verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. “Persoonsgegevens” zijn die gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze “Verklaring inzake gegevensbescherming” leggen we uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We leggen ook uit hoe en voor welke doeleinden dat gebeurt.

We wijzen erop dat er tijdens online gegevensoverdacht (bv. tijdens het e-mailen) hiaten in de beveiliging kunnen bestaan. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens op deze website is:

Allfo Vakuumverpackungen Hans Bresele KG
Dieselstraße 9
87448 Waltenhofen
Duitsland

Phone: +49 831 54 05 63-0
Email: info(at)allfo.de

De “verwerkingsverantwoordelijke” is die natuurlijke of rechtspersoon die alleen of in samenwerking met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een toestemming intrekken. Daartoe is een bericht per e-mail naar ons voldoende. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking van vóór de intrekking.

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichtshouder

In geval van een schending tegen de voorschriften inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichtshouder. De “bevoegde toezichtshouder” is de toezichtshouder in die Duitse deelstaat waarin het hoofdkantoor van onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de toezichtshouders en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om die gegevens die we op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, te laten overhandigen aan uzelf of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, kunnen we dit verzoek alleen inwilligen wanneer dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Uit veiligheidsoverwegingen en om de overdracht van vertrouwelijke gegevens, bv. orders of informatieverzoeken die u naar ons als websitebeheerder stuurt, te beveiligen, maken we gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresbalk van uw browser schakelt van “http://” naar “https://” en aan het hangslot-pictogram in de adresbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de desbetreffende wetten hebt u het recht om op elk moment gratis informatie te verkrijgen over de over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers, en de doeleinden van de gegevensverwerking, en hebt u ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Daartoe, en voor verdere vragen over persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen marketingmails

Het gebruik van de in de colofon wettelijk verplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet-uitdrukkelijke aangevraagde reclame en informatiemateriaal, is niet toegestaan. De beheerder van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal via spam-mails.

3. Functionaris Gegevensbescherming

Wettelijke verplichte Functionaris Gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Andreas Gutsell
PCK IT Solutions GmbH
Edisonstraße 1
87437 Kempten
Duitsland

Telephone: +49 831 564 00 402
Email: andreas.gutsell(at)pck-it.de

4. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde “cookies”. “Cookies” richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijk, doeltreffend en veilig te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Na uw bezoek aan onze website worden ze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen we uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt wanneer er cookies op uw computer worden geplaatst en dat u de keuze hebt om alleen cookies in individuele gevallen toe te staan, cookies voor bepaalde gevallen toe te staan of cookies over het algemeen te weigeren, of u kunt uw browser zo instellen dat de cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Weigert u alle cookies, dan kan dit de werking van de website beknotten.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van een elektronisch communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bv. uw winkelmand), worden opgeslagen op basis van de wettelijke grondslag volgens art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De beheerder van deze website heeft een gerechtvaardigd belang in het opslaan van cookies, namelijk het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn services. Voor zover andere cookies (bv. cookies voor het analyseren van het navigatiegedrag van bezoekers) worden opgeslagen, worden deze in deze “Verklaring inzake gegevensbescherming” apart behandeld.

Serverlogbestanden

De beheerder van deze website verzamelt en slaat automatische gegevens op in zogenaamde “serverlogbestanden”, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze gegevens zijn:

  • type en versie van browser;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • verwijzende URL;
  • host-naam van computer;
  • tijd van server-verzoek;
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f van de AVG, namelijk de verwerking van gegevens voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier een verzoek stuurt, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, bij ons opgeslagen met als doel uw verzoek te behandelen en eventuele verdere vragen te kunnen stellen. Deze gegevens geven we zonder uw toestemming niet aan derde partijen door.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens van het contactformulier is uitsluitend uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG). U kunt op elk moment deze toestemming intrekken. Daartoe is een bericht per e-mail naar ons voldoende. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking van vóór de intrekking.

De door u in het contactformulier verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u hun wissing eist, u uw instemming tot de opslag intrekt of het doel voor de opslag vervalt (bv. nadat we uw aanvraag hebben verwerkt). Dwingende wettelijke voorschriften, meer bepaald voorschriften inzake bewaartermijnen, blijven daarbij onverlet.

5. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Voor het weergeven van de lettertypes gebruikt deze website zogenaamde “web fonts” die door Google worden aangeboden. Bij het openen van de website laadt uw browser de benodigde web fonts in de cache van uw browser, zodat de tekst en lettertypes correct worden weergegeven.

Daartoe moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Dit betekent dat Google te weten komt dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt met als doel het uniform en aantrekkelijk weergeven van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art, 6 lid 1 punt f van de AVG.

Wanneer uw browser geen web fonts ondersteunt, dan wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. De beheerder van deze website heeft geen invloed op de overdracht van deze gegevens.

Het gebruik van Google Maps gebeurt met als doeleinde het aantrekkelijk weergeven van onze website en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk te vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art, 6 lid 1 punt f van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.